Селскостопанските и зърнени продукти заемат една от основните стокови позиции в международната търговия. Като обект на дистанционна сделка,  доставяните партиди  крият своите рискове както за износителя, така и за вносителя.

За да гарантираме, че стоките ще бъдат доставени в договорените параметри за количество и качество, нашите опитни експерти извършват обективна, независима и безпристрастна инспекция в следните направления:

Draft Survey;

Претегляне на електронни везни;

Преброяване на генерални товари и теоретично  отчитане на  нето и бруто маса;

Определяне количеството  на по обемен метод  - за партиди, съхраняване в силози и плоски складове.

КОРЕКТНО ОПРЕДЕЛЕНОТО ТЕГЛО Е ГАРАНЦИЯ ЗА СТОЙНОСТТА НА ВАШИЯ ТОВАР.

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev