ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД  е независима частна контролна организация със седалище и адрес на управление в гр. Русе,  засилено присъствие в  пристанищата  по р. Дунав – Русе, Силистра, Свищов, Лом, Сомовит, Козлодуй, Видин, с изградена мрежа от агенти на територията на страната, с представителства в българските черноморски пристанища, с международни партньорства със сродни контролни организации.

Учредители и съдружници са: ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД  и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД.

  •       

Въз основа на дружествен договор, ясно утвърдени  вътрешно – дружествени правила и процедури, ТОТАЛ КОНТРОЛ  и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН обединяват професионален опит, експертни знания и умения,  предлагайки  както индивидуални, така и комплексни контролни услуги, обхващайки изцяло нуждите на пазара, поддържайки висок стандарт,  осигурявайки ясни предимства и ползи за клиентите. 

 

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

à Изградената мрежа от офиси и представителства в българските дунавски пристанища, създава възможност за своевременно извършване на контролни услуги в Румъния на места с близка локация;

à Съчетаването  на дългогодишен опит  и тесни експертни знания и умения, обединено в  ресурса на двете компании – съдружници:  ТОТАЛ КОНТРОЛ  и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН, създава възможност за бързи и правилни действия,  адекватни  решения и високо ниво на извършваните от ДУНАСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ  услуги;

à Изградената мрежа от местни и международни сътрудничества и партньорства създава възможност за добра комуникация и обмяна на опит, възможност за извършване на контролна дейност в началната и крайна точка при  дистанционна  търговска сделка;

à В дружеството работят специалисти, получили тясна квалификация  по стоков контрол – с образователна степен бакалавър – специалност „Стокознание“ и магистър – специалност „Качество и експертиза на стоките“;

à Част експертите на дружеството са регистрирани експерти в съдебната система и с доказан опит при решаване на съдебни търговски спорове.

 

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev