В отговор на динамично развиващия се пазар на  контролни услуги, на непрекъснато развиващата се българска и международна нормативна и техническа уредба, нашата компания е възприела политика за своевремено и максимално приспособяване към промените, прилагайки в контролната дейност специфични услуги, изискващи владеене на експертни знания и умения, възлагани при необходимост от изготвяне на становища и заслючения по :

 

Изпратете запитване

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev