ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД  произлиза от структурата на една от първите български частни контролни организации ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД.

В отговор на динамично развиващия се пазар на  контролни услуги, на непрекъснато развиващата   се българска и между-народна нормативна и техническа уредба, ТОТАЛ КОНТРОЛ  предприе политика по адаптиране,  своевременно и максимално приспособяване към промените. С цел  прилагане в контролната  дейност на специфични услуги, изискващи владеене на експертни знания и умения, през 2018г. отдели от структурата си  независимата контролна организация  ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН, съставена изцяло от експерти тясна специализация по качество и експертиза на стоките.

Въз основа на дружествен договор , ясно утвърдени  вътрешно – дружествени правила и процедури, ТОТАЛ КОНТРОЛ  и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН   се обединяват в ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНЕ ООД  съчетавайки в едно дълго-годишен професионален опит, експертни знания и умения,  предлагайки  комплексни контролни услуги  обхващайки изцяло нуждите на пазара.

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev