Съхранението  и транспортирането на стоките и товарите при  неподходящи условия може да предизвика в различна степен количествени и / или качествени промени в тях, водейки до частична или пълна загуба на потребителски, търговскии и експлоатационни качества, причинявайки значителни загуби.

За целта режимът на съхранение и транспортиране на стоките   трябва да е съобразен със специфичните им особености, а така също и със съществуващите общи изисквания за съхранение и транспорт на промишлени, селскостопаски, и хранително-вкусови стоки.

Във връзка с това извършваме  стифадорско обслужване, контрол по укрепване на товари, контрол по време на съхранене, като самостоятелна, или част от комплексна контролна услуга, по възлагане от  транпортни и спедиторски фирми, складови стопанства, пристанищни комплески,  товаро-разтоварни терминали.

УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧВАТ:

 

Изпратете запитване

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev