ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ има доказан опит и специализация в извършването на стоков контрол на твърди и течни минерални торове :

ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ е член на ТК63 към Български институт по стандартизация със статут на активно участие в разработване и въвеждае на български и международни стандарти в областта на минерални торове и пообрители на почвата.

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev