Дунавска Сървейорска компания ООД е независима частна  контролна организация, специализирана в извършването на широк спектър  услуги: инспекция на товари, стокови и технически експертизи; контролни и консултантски услуги.

Установена  в гр. Русе - България, компанията  разполага с офиси по българското протежение на р. Дунав, представителства в българските Черноморски пристанища,  с разработена мрежа от международни партньорства със сродни контролни организации. Това  дава възможност  да предоставим на  клиентите пълен мониторинг и проследимост на стоката от начална до крайна точка при осъществяване на дистанционна сделка, включваща етапите:  добив на суровини, производството, складиране и съхранение, експедиция, транспорт, товаро-разтоварни дейности, което позволява да  постигнем  пълно адаптиране към изискванията на клиентите, осигурявайки ГАРАНЦИЯ и СИГУРНОСТ на търговските им интереси.

Дунавска Сървейорска компания ООД  е регистрирана през 2018г., но нейната история датира от далечната 1991г., когато е основана една от първите български частни контролни организации: ТОТАЛ КОНТРОЛ. Вярна на своята политика – непрекъснато да усъвършенства нивото на дейността, да затвърждава и надгражда доверието на своите клиенти, ТОТАЛ КОНТРОЛ предприе дейности по преструктуриране, с цел постигане на тясна специализация в отделни сфери на контролната дейност. По-конкретно: от структурата и се отдели  новосформирана контролна организация : ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН, с ясната визия за специализация в точно определени сектори на контролната дейност , прилагайки в детайли  актуални изисквания към услугите: на международните стандарти, на нормативни и технически документи, на национални и международни стокови и търговски институции.

Въз основа на дружествен договор, ясно утвърдени  вътрешно – дружествени правила и процедури, ТОТАЛ КОНТРОЛ   и ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН   обединяват професионален опит, експертни знания и умения,  предлагайки  комплексни контролни услуги, обхващайки изцяло нуждите на пазара, поддържайки висок стандарт,  осигурявайки ясни предимства и ползи за КЛИЕНТИТЕ: Търговски дружества, Производствени предприятия,  Пристанищни комплекси, Товаро-разтоварни терминали, Складови стопанства, Спедиторски  и логистични организации, Митнически агенции, Транспортни фирми, Банкови институции, Митнически учреждения.

Следвайки своята стратегия за развитие,   ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ  бързо утвърди   своята нова визия, установявайки се на пазара на контролни услуги като  разпознаваем и предпочитан партньор, а  през 2018г. компанията получи високо признание  по време на Годишните награди на б2б МЕДИЯ, на които беше отличена с приза ИНОВАТИВНА СТАРТИРАЩА КОМПАНИЯ.

Дейността на ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД  е подчинена на следните принципи:

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ : високо качество на контролната дейност, спазване на договорените срокове и методологията за провеждане на услугите. Качеството на дейността е гарантирано пред нашите клиенти чрез сертифицираната от DNV GL  Система за управление на качеството  в съответствие с ISO 9001:2015

ОБЕКТИВНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ – формулираните експертни заключе-ния и резултатите от контролата дейност са обосновани, аргументира-ни, безпристрастни от страните по конкретната сделка, основани са на конкретните факти  и състоянието на контролираните обекти  в момента на провеждане на услугата.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ: поверителност на предоставената информация за стоките и организациите, проява на професионална етика  и отговорност при изпълнение на услугите.

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev