С предоставянето на независими и компетентни контролни  услуги за партиди с нефт, газ, нефтопродукти и химически продукти, ние гарантираме сигурност на нашите клиенти, защита търговските им и финансови интереси по време на транспорт, натоварване/разтоварване  и  складиране.

Осигуряваме 24 часов мониторинг, за да не допуснем отклонение от параметрите на търговската сделка за договорено количество/качество.

Всички инспекции се извършват в съответствие с действащата нормативна уредба, ISO и ASTM стандарти.  Издадените сертификати и експертни заключения са международно признати и служат с доказателствена стойност при отправяне на искове, рекламации, при решаване на търговски спорове.

 

Извършваме пълна по обхват  инспекция на партиди с НЕФТ, ГАЗ , НЕФТОПРОДУКТИ, ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ:

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev