Нашите услуги

Стоков контрол
Аварийни констатации и аварийно комисарство
Стифадорско обслужване и укрепване на товари
Инспекция за чистота и пригодност на товарни пространства
Стокови и икономически оценки и експертизи
Лабораторни анализи
© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev