Дунавска сървейорска компания има дългогодишен опит в извършванто на стоков котрол на  Въглища, Кокс, Пелети, Биомаса.

В резултат на бързината и професионализма при провеждане на услугите, ние се ползваме с доверието на възложителите и сме утвърден доставчик на контролни  услуги за  производствени предприятия, транспортни  дружества; ТЕЦ-ове  и  при изпълнение на Обществени поръчки.

Имаме доказан опит при:

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev