ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ извършва стоков контрол на промишлени стоки от всички стокови групи,  в съответствие с българските и международни стандарти, национални и европейски нормативи изисквания, техническия проект на изделието, регламентите в договорите за покупко –продажба.

Във връзка с това извършваме предпроизводствен, производствен и следпроизводствен контрол :

© 2020 Дунавска Сървейорска компания ООД Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev